Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 3 en 4 - Doorkijkje


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 3 en 4


Bewegingsonderwijs, niet alleen de dialoog tussen juffrouw en kind

Sjors weet het wel. Huizentikspel is met één tikker en als je op de mat staat mag je niet getikt worden.

Hé, nu zegt juf Jojanneke dat je heel erg goed bent als je niet zo vaak op de mat staat. "Dat ga ik ook doen, want de juffrouw zegt dat eigenlijk tegen mij. De juffrouw weet wel dat ik goed ben, maar dat zal ik nu weer laten zien. Jammer dat we het niet even mogen voordoen anders had de juf zeker mij gekozen. Gelukkig mag ik meteen beginnen bij huizentikspel. Janneke is de tikker, oei die is snel. Maar ik ga niet op een mat staan. We beginnen en ik hoef nog bijna niet hard te lopen. Steeds gaat de tikker naar iemand anders. Zij weet ook wel dat ik zo snel ben. Daar komt ze toch nog een keer en voordat ik weg kan komen heeft ze mij getikt. Zou Jojanneke mij nu nog wel goed vinden?"

Bij het wisselen vraagt Jojanneke of iemand bijna niet op de mat heeft gestaan. Sjors glimt en roept "Ik helemaal niet juf". "En ik ben maar één keer getikt". "Dat is heel goed, Sjors", zegt de juf en Sjors denkt "Wat is de gymles toch leuk met z'n tweeën".