Bewegingsonderwijs - mikken - Groep 3 en 4 - Wat doet de leraar


Leerlijn: Mikken


Groep 3 en 4


  • De leraar helpt en begeleidt de kinderen, zodat alle kinderen mee kunnen doen aan de activiteiten en proberen hun bewegingsmogelijkheden uit te breiden.

Bij Mikken in lage vergrote korf:

  • De leraar stimuleert de kinderen om van grotere afstand en sneller te gooien.

Toelichting: Wegspelen

Wegspelen van een speelvoorwerp om dit zo hard en/of ver mogelijk weg te krijgen.

Toelichting: Mikken

Wegspelen van een speelvoorwerp om dit zo precies mogelijk in of tegen een mikdoel te krijgen.

Toelichting: Werpen in horizontaal gesteld doel

In een open kast op banken met verschillende ballen vanaf verschillende afstanden de bal proberen te gooien.

Toelichting: Werpen in een lage (ver)grote korf

Door een vergrote korf van 2 meter hoog een grote bal proberen te gooien met mikplaatsen tussen de 1,5 en 2 meter.

Toelichting: Werpen in een korf of basket op verschillende afstanden

Gooien op een korf of basket vanaf drie verschillende afstanden 1,5 en 2 en 2,5 meter; als je vijf keer raak gooit, mag je een plaats naar achteren.

Toelichting: Mikken in korf/basket om punten

Drie spelers gooien op de basket van 2,5 meter hoog. Je begint op startplaats (2,5 meter van basket), als er misgegooid wordt mag de volgende gooien vanaf plaats waar de bal afgevangen wordt, als er raak gegooid wordt begin je weer op startplaats.