Bewegingsonderwijs - kerndoel 57

8 maart 2021

De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren.

Toelichting en verantwoording

De uitwerking van dit kerndoel is opgedeeld in de bovenstaande leerlijnen.

Deze uitwerking is ontleend aan:

Mooij, C. e.a. (2001). Basisdocument Bewegingsonderwijs. SLO/KVLO. Zeist: J.Luiting Fonds.