Bewegingsonderwijs - bewegen op muziek - Groep 1 en 2 - Doorkijkje


Leerlijn: Bewegen op muziek


Groep 1 en 2


Un, dos, tres

Juf Hennie vertelt dat ze in de zomervakantie een Spaans liedje heeft meegenomen. "Wie weet wat adios betekent?" Mohammed: "Dag, als je weggaat." Hennie: "In het Spaanse liedje hoor je straks un, dos, tres, dat betekent één, twee, drie. We gaan straks eerst naar het liedje luisteren en bij un, dos, tres klappen we in de handen."

De muziek wordt aangezet en vol enthousiasme wordt er geklapt bij un, dos, tres.

Er zijn meer variaties mogelijk: op de grond (un, dos, tres) met je voeten, op je buik trommelen, drie keer tegen de billen van anderen botsen (veel hilariteit). De kinderen doen het nog een keer met klappen in de handen en stampen op de grond.

"Nu mag je op de muziek kris kras door elkaar gaan bewegen. Wel goed luisteren. Bij un,dos, tres stilstaan en in je handen klappen." De hele klas gaat aan de gang. Er wordt gehuppeld en rond gestapt. Bente loopt met Kim, een nieuw klasgenootje, hand in hand. Hennie herhaalt nog een keer: "Wel goed luisteren hoor, en allemaal echt stilstaan op de plaats als je in de handen klapt!" De kinderen mogen daarna ook zelf iets bedenken. Als voorbeeld huppelt de juf op de plaats. "Of spreid-sluit met je benen dat is ook leuk." De kinderen gaan weer aan de gang. Bij un, dos, tres wordt geklapt, gestampt en er worden ook andere bewegingen uitgevoerd.

Juf Hennie: "Bij un, dos, tres ga je nu met z'n tweeën en je bedenkt samen wat je gaat doen." Er wordt weer rondgedanst en de kinderen maken tweetallen. Als dat niet snel lukt zoeken ze snel elders in de zaal een nog vrijstaand kind. Er wordt gestampt, op hoofden getikt, met de armen in elkaar rondgedanst en na één voorbeeld wordt ook het botsen met de billen weer met veel plezier massaal toegepast.

De juf: "We gaan het nu anders doen. Ga maar even zitten. Ik leg nu hoepels neer. Je danst straks tussen de hoepels door en je moet weer goed luisteren. Bij un,dos, tres ga je snel in een hoepel staan." De muziek gaat weer aan. Alle kinderen letten goed op. De hoepels zijn na un,dos, tres snel gevuld.


Toelichting: Bewegen naar aanleiding van het tempo

Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Toelichting: Bewegen naar aanleiding van frasering

Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties ) in de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Toelichting: Dansen uitvoeren

Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties ) in de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Een dans uitvoeren op muziek:
Bewegingsprobleem: uitvoeren van verschillende bewegingspatronen op de muziek.