Bewegingsonderwijs - bewegen op muziek


Leerlijn: Bewegen op muziek

Toelichting en verantwoording

bewegen n.a.v. het tempo Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Het aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • stappen: op gezongen lied en kinderdansmuziek
 • huppelen: op geslagen ritme
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • stappen: op actuele muziek
 • huppelen: op kinderdansmuziek
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • huppelen/galop: op actuele muziek
 • looppas: individueel op geslagen ritme
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • looppas: samen in een treintje op actuele muziek
 • springen/schuiven: individueel op actuele muziek

bewegen n.a.v. frasering Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Het aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • inzetten en stoppen: starten aan het begin en stilstaan aan het eind van een gezongen lied
 • veranderen: op de eerste muzikale zin stappen, en op de tweede muzikale zin stilstaan en klappen
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • inzetten en stoppen: aan het eind van een muzikale zin van 16 tellen weer terug zijn op de plaats
 • veranderen: huppelen en op het muzikaal accent in de handen klappen
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • inzetten en stoppen: invallen na 8 tellen
 • veranderen: op de eerste muzikale zin stappen op de plaats, op de tweede muzikale zin aansluitpassen, op de derde muzikale zin zijwaartse galop
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • inzetten, stoppen en veranderen: steeds na 8 tellen van beweging wisselen

een dans uitvoeren Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Het uitvoeren van verschillende bewegingspatronen op de muziek.

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • zangspel in een stilstaande kring
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • volksdans in een stappende kring
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • volksdans in een kring met partner wisseling
Inhoud voor: groep 7 en 8
 • jazzdans in een vierkant met eigen inbreng, gestructureerd in delen van 4x8 tellen

Toelichting: Bewegen naar aanleiding van het tempo

Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Toelichting: Bewegen naar aanleiding van frasering

Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties ) in de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Toelichting: Dansen uitvoeren

Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties ) in de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Een dans uitvoeren op muziek:
Bewegingsprobleem: uitvoeren van verschillende bewegingspatronen op de muziek.