Bewegingsonderwijs - bewegen op muziek - Toelichting en verantwoording


Leerlijn: Bewegen op muziek


Bij de uitwerking van dit onderdeel, waarbij centraal staat het bewegen middels verplaatsen op een gespeeld ritme (tamboerijn of tam-tam), of op actuele of meer traditionele muziek, wordt gewerkt aan de bewegingsthema's:

  • bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek, daarbij gaat het om het op het juiste moment en in het juiste ritme bewegen op de muziek (of een gespeeld ritme) samen met andere kinderen;
  • bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties oftewel vormelementen) in de muziek, het gaat daarbij om op tijd starten, stoppen en op het juiste moment afwisselen/veranderen van de bewegingen op de muziek of een gespeeld ritme samen met andere kinderen;
  • dansen uitvoeren op muziek, het gaat daarbij om het uitvoeren van verschillende bewegingspatronen en danspassen op de muziek samen met andere kinderen.

Toelichting: Bewegen naar aanleiding van het tempo

Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Toelichting: Bewegen naar aanleiding van frasering

Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties ) in de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Toelichting: Dansen uitvoeren

Bewegen naar aanleiding van het tempo van de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het tempo en ritme van bewegen aan het tempo en ritme van de muziek.

Bewegen naar aanleiding van frasering (herhalingen, afwisselingen en variaties ) in de muziek:
Bewegingsprobleem: aanpassen van het moment van inzetten en stoppen en richting van bewegen aan de vorm van de muziek.

Een dans uitvoeren op muziek:
Bewegingsprobleem: uitvoeren van verschillende bewegingspatronen op de muziek.