Gespreksplaat - Wat herken jij in de profielen van begaafde leerlingen?


17 juli 2023

Door te onderzoeken wat je herkent in de profielen van talentvolle en begaafde leerlingen kun je meer inzicht krijgen in de onderliggende behoeften van leerlingen. Ga na of aan de
psychologische basisbehoeften competentie, autonomie en  relatie wordt voldaan. Verken dit verder in gesprek met de leerling en stem de begeleiding thuis en op school zo goed mogelijk af op wat nodig en mogelijk is.