lexicon - Zelfredzaamheid

20 juni 2022

Vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen zelfstandig te kunnen doen.

Afgeleide begrip(pen)

Zelfsturing & Zelfstandigheid: Zelfsturing, Zelfstandigheid en Zelfredzaamheid zijn belangrijke begrippen in de ontwikkeling van het jonge kind en vertonen een grote samenhang. In dit kader is zelfredzaamheid een onderdeel van zelfstandigheid. Zelfredzaam is: aan- en uitkleden, zelf eten en drinken, zindelijkheid etc.  Zelfstandigheid is het zelf op onderzoek uitgaan, zelf oplossingen zoeken en om hulp vragen, jezelf als drive ervaren en inzetten.

Leren: In de wijze waarop kinderen zelfsturing, zelfstandig en zelfredzaam vertonen, kun je ook zien hoe ze leren en wat daarvoor nodig hebben.
Zie ook bij Monitoren (observeren) en strategieën voor denken en leren, zelfstandig werken.

Voorbeeld(en)

Zelf je jas ophangen – zelf naar het toilet gaan – zelf je brooddoos vinden en opruimen – zelf je gymspullen in de tas stoppen – zelf je schoenen, laarzen etc aan en uitdoen – zelf je brood eten en zonder knoeien drinken – zelf je handen wassen etc…..

Literatuur

  • Galema-Koolen H. (2008). Een rijke dag voor kleuters. De wereld van het jonge kind.
  • Hombroux M., Lambert R., Thomassen J., Wouters M.,(2008) Groeiboek. Zorg en volgsysteem voor kleuters. Analyse en handelen.
  • Domeinboek Zelfsturing Garant Apeldoorn
  • Louwe J J., (red)(2012) Het Ontwikkelingsvolgmodel Verantwoording en achtergrondinformatie. Agiel Amersfoort

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.