lexicon - Warme overdracht

20 juni 2022

Wanneer een kind van de peuterspeelzaal of kinderopvang overgaat naar de basisschool, licht de pedagogisch medewerker de schriftelijke informatie over sommige  kinderen mondeling toe in een gesprek met de leerkracht.

Voorbeeld(en)

  • De leerkracht en pedagogisch medewerker spreken met elkaar af voor welke kinderen een warme overdracht zal plaatsvinden.
  • De voorschoolse instelling geeft aan of een mondelinge overdracht gewenst of nodig is.
  • Het moment van mondelinge overdracht vindt plaats in overleg; richtlijn is ongeveer een maand tot drie maanden voordat het kind de overstap maakt naar de basisschool.
  • De pedagogisch medewerker geeft toelichting op observatie- en toetsgegevens en overige waarnemingen die de ontwikkelingen en de achtergrond van het kind betreffen: wat kan het kind, hoe kun je het kind het beste benaderen, etc.
  • De leerkracht kan met de informatie uit de warme overdracht de overgang voor het kind zo soepel mogelijk laten verlopen. De leerkracht maakt in de begeleiding van de kinderen in groep 1 gebruik van de verkregen informatie van de voorschoolse instelling, met name in het educatief en pedagogisch handelen en het aanbod van het onderwijs.

Literatuur

  • Amsing, M. & Maas, M. van der (2011) Handreiking ‘Overgang van voorschoolse instelling naar de basisschool’, KPC groep.
  • Focus op vroegschoolse educatie (2009). Brochure Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Oberon.

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.