lexicon - Management van tijd

20 juni 2022

Het organiseren van tijd, specifiek de  effectieve leertijd, naar de behoefte(n) van alle kinderen. Ook wel tijdsmanagement of time-management genoemd.
De leerkracht/pedagogisch medewerker houdt het overzicht over het leerproces van alle kinderen en maakt keuzes ten aanzien van de inzet van tijd in dag-, week-, maand-, of themaplanningen. Voor jonge kinderen geldt dat het aanbod in samenhang en (vaak thematisch) verbonden wordt aangeboden in de speelleertijd.

Ook kinderen kunnen leren omgaan met management van tijd.
De leerkracht/pedagogisch medewerker helpt dan de kinderen bij het kiezen, plannen, uitvoeren en evalueren van activiteiten.

Afgeleide begrip(pen)

Effectieve leertijd: De leerkracht/pedagogisch medewerker benut de onderwijstijd zo optimaal mogelijk, door:

 • planning van het aanbod
 • nadenken over de organisatie van het aanbod
 • consequent uitvoeren van de planning
 • evaluatie van de planning
 • bijstelling en verbetering van de planning voor een volgende periode.

Speelleertijd: Voor jonge kinderen vindt leren de hele dag door, in samenhang en betekenisgeving, vaak door middel van een thema. Activiteiten worden vaak  afwisselend en uitdagend vormgegeven in de speelwerktijd, een gereserveerd, langer blok in de planning. In kinderdagverblijven en basisscholen kunnen momenten voor speelwerktijd op elkaar afgestemd worden georganiseerd, zodat kinderen ook uit hun eigen groep naar andere groepen en kinderen kunnen gaan.

De leerkracht/pedagogisch medewerker houdt daarnaast en bovenop altijd oog en oor voor kansrijke momenten om in te spelen op vragen, interesses en behoeften van de kinderen.

Voorbeeld(en)

De leidster/leerkracht maakt een dagplanning volgens een model van vaste routines:

 • Gezamenlijke start rondom een onderwerp uit het thema
 • Speelwerktijd met keuzetijd en/of opdrachten, in verschillende hoeken en met verschillende ontwikkelingsdoelen binnen het thema
 • Pauzetijd/fruitmoment
 • Bewegingstijd
 • Gezamenlijk moment met bijvoorbeeld een voorleesverhaal
  Bij de dagplanning hoort een tijdsplanning, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen.

Literatuur


let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.