lexicon - Kinderen met ontwikkelingsvoorsprong

5 september 2022

Bij kinderen onder de zeven jaar is het IQ nog niet goed te meten. Jonge kinderen ontwikkelen zich nog vaak sprongsgewijs, waardoor de ontwikkeling op latere leeftijd minder goed te voorspellen is. Kleuters die in ontwikkeling vooruitlopen op hun leeftijdgenoten, worden om die reden ‘kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong’ genoemd.

Afgeleide begrip(pen)

Begaafdheid of hoogbegaafdheid:  Deze term wordt ook wel gebruikt, maar doet geen recht aan het jonge kind. Het IQ is niet goed vast te stellen en daardoor kan een kind hoogbegaafd lijken, terwijl dat uit de latere ontwikkeling niet blijkt.

Voorbeeld(en)

Kleuters met een (grote) ontwikkelingsvoorsprong kunnen opvallen doordat ze:

 • een goede taalontwikkeling hebben (moeilijke woorden, ingewikkelde zinsconstructies, wederkerig gesprek);
 • bijzonder gevoel voor humor hebben (woordgrapjes);
 • brede algemene kennis hebben;
 • een goed geheugen hebben;
 • een groot analytisch vermogen hebben;
 • eerder dan andere kleuters wederkerig spel laten zien;
 • voorlopen op sociaal gebied, waardoor communicatiemisverstanden kunnen ontstaan;
 • snel van begrip zijn (reactie op vragen in de kring);
 • uitzonderlijke prestaties op jonge leeftijd laten zien;
 • beschikken over een groot probleemoplossend vermogen en komen met creatieve oplossingen;
 • nieuwsgierig zijn;
 • grote concentratie kunnen laten zien bij opdrachten die om onderzoekend gedrag vragen.

Literatuur

 • Boer, E. de & Booij N. (2010). Excellentie in ontwikkeling, handreiking (hoog)begaafdheid. ’s-Hertogenbosch: KPC Groep
 • Drent, S. & Gerven, E. van (2012). Passend onderwijs voor begaafde leerlingen. Assen: Van Gorcum B.V.
 • Algra, H (2009). Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Amersfoort: Kwintessens Uitgevers
 • Janson, D. (2013) Masterclass: Recht doen aan kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. School aan Zet

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.