lexicon - Jonge risico kind

20 juni 2022

Kinderen tussen 3 en 8 jaar met behoefte aan specifieke opvang gelet op begeleiding en instructie.
Zij lijken onvoldoende te profiteren van een onderwijsleeromgeving en zijn daardoor kwetsbaar bij entree van de basisschool. De voortgang van hun ontwikkeling wordt belemmerd door factoren in de omgeving (gezin/situationeel) in het kind zelf (ontwikkelingsproblemen/stoornissen) of in een combinatie van beiden. (Leenders en van der Aalsvoort)

Afgeleide begrip(pen)

Speciale onderwijsbehoeften: Kinderen hebben specifieke behoeftes. Als daaraan wordt voldaan, ontwikkelen zij zich. Attitude leerkracht: de wijze waarop de leerkracht voorbeeldgedrag laat zien en positief gedrag bekrachtigd. Transactioneel denken en handelen.

Voorbeeld(en)

Bart laat ongewenst gedrag zien (pestgedrag en fysiek geweld naar andere kinderen toe). Elke keer als Bart ongewenst gedrag laat zien, laat Jose zijn leerkracht eerst een picto zien van een kind dat het ongewenste gedrag vertoont (picto met rode rand) en daarna een picto van gewenst gedrag in de situatie (picto met groene rand).

Literatuur

  • Begeleiden van jonge risicokinderen – A.Beets-Kessens en D. Memelink (2009)
  • Jonge leerlingen met een risicovolle ontwikkeling D. van der Aalsvoort (2006)
  • Zorg voor kleuters – J. Eichhorn (2011)
  • Mediërend leren – F. van Loo en E. van Doorn  (2013)

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.