lexicon - Groepsadministratie

20 juni 2022

De leraren administreren alle beschikbare gegevens en resultaten op groepsniveau op een overzichtelijke en overdraagbare wijze. Deze gegevens dragen bij aan het  systematisch volgen en analyseren van de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen. Denk hierbij aan een klassenmap met; leerlinglijsten, absentielijsten, jaarplanning aanbod, weekrooster, dagplanning, observatiegegevens, toetsgegevens, groepsoverzichten, groepsplannen en handelingsplannen.

Afgeleide begrip(pen)

Groepsregistratie: Registratie is een term voor de activiteit van het vastleggen van data, gegevens of onderwerpen die benodigd zijn voor formele of informele doeleinden. Administratie verwijst naar het beheer van deze stukken.

Voorbeeld(en)

1. De leerkracht voert een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie:
  • Neemt in de groepsadministratie een jaarplanning op van de leerstof en registreert het gerealiseerde leerstofaanbod van het moment (onderbouw beredeneerd en gerealiseerd)
  • Registreert in de groepsadministratie op een toegankelijke manier leerlingengegevens
  • Legt de gegevens over klassenorganisatie, vorderingen van leerlingen en zorg aan leerlingen toegankelijk en overdraagbaar vast

2. Administreert de vorderingen overzichtelijk in de groepsadministratie:
  • Beschikt over groepsoverzichten van toetsresultaten in groepsmap (LVS)
  • Beschikt over leerlingprofielen in groepsmap (LVS)
  • Plant en registreert interventies naar aanleiding van toets- en 
observatiegegevens en diagnostische gesprekken.

Literatuur


let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.