lexicon - Beredeneerd aanbod

20 juni 2022

Een thematisch onderwijsaanbod (al dan niet gebruik makend van een kleuterprogramma) van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in 3 instructieniveaus aangeboden. Dit alles is vertaald naar een weekplanning die in de praktijk duidelijk herkenbaar is.

Kortom, om te komen tot een beredeneerd aanbod stelt de leerkracht zich de volgende vragen:

 1. Komen alle ontwikkelingsgebieden in voldoende mate aan bod?
 2. Werk ik doelgericht?
 3. Biedt het aanbod voldoende uitdaging tot ontwikkeling op verschillende niveaus?
 4. Is het aanbod betekenisvol en zorgt het voor grote betrokkenheid?
 5. Sluit het aanbod (of delen daarvan) voldoende aan bij de aanvullende en extra onderwijsbehoeften van (individuele) kinderen?
 6. Hoe organiseer ik het aanbod?
 7. Welke rol neem ik bij het aanbieden van het onderwijs?
 8. Hoe evalueer ik het onderwijsaanbod?

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat de leerkrachten goed zicht hebben op de ontwikkeling van hun kinderen ten aanzien van die doelen. Een goed kindvolgsysteem is hierbij essentieel. Vervolgens beschikken leerkrachten over organisatorische, didactische, instructie- en interactievaardigheden om het aanbod op de juiste wijze aan de kleuters aan te bieden.

Afgeleide begrip(pen)

Doelgericht werken, beredeneerd werken.

Voorbeeld(en)

 • Het onderwijsaanbod in het thema 'Post' is ontworpen op basis van de leerdoelen die voor die periode zijn vastgesteld. Er is een postkantoor ingericht waarin volop gelegenheid is voor rollenspel. De reken- en de lees-schrijfhoek staan in verbinding met het postkantoor (of zijn geïntegreerd in het postkantoor). De leerkracht weet voorafgaand aan de start van het thema welke kinderen een basisaanbod nodig hebben, welke kinderen extra instructie nodig hebben en welke kinderen aan andere hogere rekendoelen gaan werken. In het postkantoor kan zij daardoor de kinderen in hun rollenspel gericht ondersteunen of juist uitdagen op het gebied van deze rekenvaardigheden.
 • De leerkracht heeft haar themavoorbereidingen op papier staan waarbij is aangegeven welke activiteiten, met welke inhoud en instructie en in welke organisatievorm wordt aangeboden.
 • De leerkracht maakt een expliciete koppeling tussen het kindvolgsysteem en de themaplanning. Het is zichtbaar welke differentiatie zij aanbrengt voor de groep intensief en plus/top.
 • De leerkracht hanteert verschillende organisatievormen: grote groep, kleine groep, zelfstandig, in tweetallen.

Literatuur

 • Kijk, Kies, Doe voor kleuters, C. Riemens en L. van Waas. (Bazalt, 2011)
 • Wat werkt in de klas, Research in actie, Marzano, Pickering& Pollock (Bazalt 2008)
 • Kleutersprongen, opbrengsgericht werken in de groepen 1 en 2, A. van de Kamp (CEDgroep, 2013)

let op!

Momenteel wordt de inhoud van dit lexicon geactualiseerd en waar nodig aangevuld.