Gerdineke van Silfhout


Gerdineke van Silfhout is curriculumontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs. Als projectleider van een aantal projecten rondom toetsing houdt zij zich bezig met zowel toetsing in dienst van leren en ontwikkeling als de kwaliteit en kwaliteitsborging van afsluitende toetsing, zowel in primair als voortgezet onderwijs. Daarnaast werkt Gerdineke als taalexpert aan projecten rondom taal, vooral in het voortgezet onderwijs. Geïntegreerd taalonderwijs, taalgericht vakonderwijs, taal in (digitale) studiematerialen en evaluatie en toetsing in het taalonderwijs hebben haar specifieke aandacht.

Gerdineke studeerde Nederlandse Taal & Cultuur aan de Universiteit Utrecht, met als master Communicatiestudies. Daarna deed zij in opdracht van Stichting Lezen promotieonderzoek naar de begrijpelijkheid van schoolboekteksten in het voortgezet onderwijs. Tot de zomer van 2015 was Gerdineke werkzaam als toetsexpert bij Bureau ICE. Gerdineke is vaste auteur van de website www.wij-leren.nl en schrijft regelmatig bijdragen over effectief taalonderwijs en over toetsing voor (online) onderwijstijdschriften en vakbladen. Haar motto daarbij is: laat taal geen struikelblok en toetsen geen peilstok zijn, maar een springplank naar een mooie toekomst!