Anne-Christien Tammes


Anne-Christien Tammes is taalexpert en houdt zich bezig met projecten rond het taalonderwijs Nederlands binnen het primair onderwijs, zoals de samenhang binnen de taaldomeinen en tussen taal en andere vakken, mondelinge taalvaardigheid, en formatief evalueren in het taalonderwijs. Ze is redacteur van Tijdschrift Taal, http://nederlands.slo.nl/tijdschrift-taal/.

Anne-Christien deed de lerarenopleiding Nederlands, waarna ze Nederlandse taal- en letterkunde studeerde aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie communicatiekunde. Ze werkte als junior-docent bij de afdeling taalbeheersing van de Universiteit Utrecht en was twaalf jaar opleidingsdocent bij een pabo in Utrecht. Ook is ze onderwijsontwikkelaar taal geweest bij een educatieve uitgeverij voor geïntegreerd zaakvakonderwijs.

75

Curriculumontwikkelaar Nederlands

contactinformatie