Talen - voorbeelden

3 juli 2023

Nederlands

Een overtuigende boekenpitch (spreken)

Leerlingen geven een boekpitch (pdf, 181 kB) voor een jury: in 2 tot 3 minuten 'verkopen' ze hun boek aan filmmakers. Tijdens deze les formuleren ze gezamenlijk de criteria voor een overtuigende boekenpitch.

Spannende verhalen (lezen & schrijven)

Leerlingen lezen (pdf, 203 kB) individueel en met elkaar verhalen en gaan na met elkaar wat de verhalen spannend maakt. Ze formuleren daarop succescriteria, analyseren daarmee een trailer en schrijven zelf een spannend verhaal. De leraar en de leerlingen geven feedback op de verhalen aan de hand van de succescriteria. Modeling en begeleid oefenen zijn belangrijke elementen in deze lessenserie.

Zelf vragen maken bij teksten (lezen)

Leerlingen maken zelf vragen (pdf, 108 kB) bij een verzameling teksten rondom een thema. Daarbij gebruiken ze vraagtypen die aansluiten bij de taxonomie van Bloom. Vervolgens gaan de leerlingen met elkaars vragen aan de slag (fase 2-5 van de FE-cyclus).