Mens- & maatschappijvakken - voorbeelden

3 juli 2023

Aardrijkskunde

Kaarten lezen en zelf tekenen

Leerlingen werken aan hun kaartvaardigheden (pdf, 590 kB) door voorbeelden van andere leerlingen met elkaar te bekijken en te beoordelen aan de hand van succescriteria. In dit voorbeeld staat fase 1 van de FE-cyclus centraal: het verhelderen van leerdoelen en succescriteria. Met de opgedane kennis kunnen ze vervolgens hun eigen kaart maken, de schaal uitrekenen en de route van huis naar school intekenen.

Bondig formuleren van examenvragen

Leerlingen maken een presentatie (pdf, 139 kB) voor op het vliegveld om het publiek te informeren over het annuleren van vluchten vanwege een vulkaanuitbarsting. De opdracht staat in het teken van volledig en bondig formuleren, zonder dat dat de leerlingen expliciet is verteld. In dit voorbeeld komen alle fasen van de FE-cyclus aan bod, maar gaan fase 2-4 vooraf aan het verhelderen van leerdoelen en succescriteria (fase 1).

Economie

Onderzoek naar marktvormen

Leerlingen uit 4 havo onderzoeken aan de hand van voorbeelden uit eigen omgeving welke marktvormen (pdf, 191 kB) er zijn en hoe verschillende marktvormen kunnen worden toegepast op diensten. Ze stellen hierbij gezamenlijk criteria op om producten en diensten te classificeren.

Mens & maatschappij

Een wandelroute ontwerpen

VVV Tilburg vraagt de leerlingen een wandelroute (pdf, 200 kB) te ontwerpen gepresenteerd in een toeristische folder. Uiteindelijk kiest de opdrachtgever één wandelroute uit om daadwerkelijk te publiceren. In dit voorbeeld staat het verhelderen van leerdoelen en succescriteria (fase 1 van de FE-cyclus) centraal.

Geschiedenis

Kennis over De Opstand opdoen en verdiepen

In dit lesvoorbeeld (pdf, 227 kB) bouwen leerlingen voldoende kennis op over De Opstand, de strijd van de Nederlanden tegen de koning van Spanje. De leraar gaat via een leeractiviteit waarbij alle leerlingen actief zijn na in hoeverre leerlingen de belangrijke begrippen, (het belang van) personen en gebeurtenissen en bijbehorende jaartallen kennen.

Verbanden leggen met hexagonen

In dit lesvoorbeeld (pdf, 332 kB) gebruikt de leraar hexogonen om na behandeling van de opstand van de Nederlanden tegen Spanje zichtbaar te maken welke verbanden leerlingen kunnen leggen tussen relevante gebeurtenissen, ontwikkelingen, concepten en personen.

Causaal redeneren bij een historische context

Leerlingen schrijven een korte tekst (pdf, 746 kB) waarin ze causale redenaties expliciteren in de context van de economische situatie in Nederland tussen 1945 en 1960. De leraar geeft feedback op de geschreven teksten middels de werkvorm ‘hele-klas-feedback’ en laat leerlingen groeien in de vaardigheid om oorzaak-gevolg-redenaties te beschrijven.

Betrouwbaarheid van bronnen beoordelen

Leerlingen doen uitspraken (pdf, 244 kB) over het begin van de Koreaanse Oorlog aan de hand van bronnenmateriaal. Om dat te kunnen doen, formuleren ze gezamenlijk criteria voor het beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen.

Gebeurtenissen chronologisch ordenen

Leerlingen bepalen (pdf, 621 kB) wat zij de tien belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen vinden. Via een actieve kaartjeswerkvorm  leggen ze die vervolgens in de juiste chronologische volgorde, waarbij de kaartjes zelf de feedback geven.

Historische vragen stellen aan bronnen

Leerlingen leren verschillende soorten historische vragen formuleren (pdf, 258 kB) aan de hand van historische bronnen over de Beeldenstorm. Ze ordenen eerst gegeven vragen en gaan vervolgens zelf aan de slag met eigen vragen