Exacte vakken - voorbeelden

1 juli 2020

Biologie

Werken met een microscoop

Leerlingen in de brugklas leren (pdf, 558 kB) werken met een microscoop. In vier lessen doorlopen leerlingen alle fasen van de FE-cyclus, waarbij fase 1 met name de aandacht krijgt. Leerlingen leren door observeren en uitvoeren hoe ze een microscopisch preparaat moeten maken, een microscoop moeten scherpstellen en schoonmaken en hoe ze een tekening maken volgens de tekenregels. Ze stellen daarvoor heldere criteria op (fase 1).

Natuurkunde

Aan de slag met gassen en deeltjes

Leerlingen tekenen (pdf, 542 kB) lucht in een erlenmeyer en maken hun ideeën over lucht zichtbaar. Vervolgens discussiëren vervolgens over deeltjesmodellen. In dit voorbeeld gaat het vooral om fase 2-4 van de FE-cyclus centraal, met veel aandacht voor het interpreteren en analyseren van leerlingreacties (fase 3).

Scheikunde

Structuurformules tekenen

Leerlingen van klas 4 havo/vwo oefenen in groepjes met het tekenen (pdf, 189 kB) van structuurformules bij een gegeven molecuulformule. Ze noteren welke strategieën en (deel)concepten ze gebruikt hebben om tot het antwoord te komen. In feite formuleren ze zelf de succescriteria, die vervolgens klassikaal worden uitgewisseld en vastgesteld. De nadruk ligt in dit voorbeeld op fase 1 en 2 van de FE-cyclus.

Wiskunde

Ordenen van getallen

Leerlingen uit leerjaar 1 gaan aan de slag met het ordenen (pdf, 190 kB) van getallen met een ongelijk aantal decimalen. In dit voorbeeld staan fase 2 – 5 van de FE-cyclus centraal, waarbij de leraar nagaat in hoeverre leerlingen de stof over decimale getallen van de basisschool beheersen met een beperkt aantal opgaven, een snel-antwoordformat en onmiddellijke feedback.