Exacte vakken - voorbeelden

2 maart 2021

Biologie

Werken met een microscoop

Leerlingen in de brugklas leren (pdf, 558 kB) werken met een microscoop. In vier lessen doorlopen leerlingen alle fasen van de FE-cyclus, waarbij fase 1 met name de aandacht krijgt. Leerlingen leren door observeren en uitvoeren hoe ze een microscopisch preparaat moeten maken, een microscoop moeten scherpstellen en schoonmaken en hoe ze een tekening maken volgens de tekenregels. Ze stellen daarvoor heldere criteria op (fase 1).

Een bloedsomloop tekenen

Leerlingen in 4 vwo visualiseren (pdf, 1 MB) de bloedsomloop in een schema, nadat de leraar de stof over de bloedsomloop heeft behandeld. Op die manier gaat de leraar na in hoeverre leerlingen daadwerkelijk de stof beheersen en welke misconcepties er mogelijk zijn. In dit voorbeeld komen fase 2-4 van de FE-cyclus aan bod.

Natuurkunde

Practicum dichtheid

Leerlingen bepalen de dichtheid van blokjes (pdf, 331 kB) van verschillende materialen, waarbij ze massa en lengtes leren meten en formules gebruiken om volume en dichtheid te bepalen. Tijdens het practicum maken leerlingen in duo’s drie opdrachten en ontvangen ze telkens na een uitvoering van een opdracht feedback. De docent gebruikt hierbij een feedbackstempel. Leerlingen verwerken de feedback direct bij de volgende opdracht.

Convectiecellen

Leerlingen passen (pdf, 527 kB) convectie toe op vloeistoffen en gassen. Ze maken diagnostische opgaven om hun voorkennis op te halen, bekijken twee demonstraties en voeren een onderwijsleergesprek. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag met een toepassingsopdracht. Afhankelijk van de uitkomsten kiest de leraar voor groepsfeedback of voor feedback in duo’s of kleine groepjes.

Aan de slag met gassen en deeltjes

Leerlingen tekenen (pdf, 542 kB) lucht in een erlenmeyer en maken hun ideeën over lucht zichtbaar. Vervolgens discussiëren vervolgens over deeltjesmodellen. In dit voorbeeld gaat het vooral om fase 2-4 van de FE-cyclus centraal, met veel aandacht voor het interpreteren en analyseren van leerlingreacties (fase 3).

Scheikunde

Structuurformules tekenen

Leerlingen van klas 4 havo/vwo oefenen in groepjes met het tekenen (pdf, 189 kB) van structuurformules bij een gegeven molecuulformule. Ze noteren welke strategieën en (deel)concepten ze gebruikt hebben om tot het antwoord te komen. In feite formuleren ze zelf de succescriteria, die vervolgens klassikaal worden uitgewisseld en vastgesteld. De nadruk ligt in dit voorbeeld op fase 1 en 2 van de FE-cyclus.

Wiskunde

Ordenen van getallen

Leerlingen uit leerjaar 1 gaan aan de slag met het ordenen (pdf, 190 kB) van getallen met een ongelijk aantal decimalen. In dit voorbeeld staan fase 2 – 5 van de FE-cyclus centraal, waarbij de leraar nagaat in hoeverre leerlingen de stof over decimale getallen van de basisschool beheersen met een beperkt aantal opgaven, een snel-antwoordformat en onmiddellijke feedback.