Zorg voor aansluiting: kwalitatief onderzoek naar de aansluiting tussen vmbo-tl en de opleiding mbo-verpleegkunde


18 november 2019
De overstap van de theoretische leerweg van het vmbo naar het mbo verloopt niet voor alle leerlingen zonder problemen. Gevolg: dalende motivatie, afhakers en switchers. In 2010 is SLO gestart met een project dat onderzoek doet naar de schakelfunctie van de theoretische leerweg. Een deelproject daarvan is een kwalitatief onderzoek (casestudy) onder eerstejaars studenten van opleidingen mbo-verpleegkunde (niveau 4). Doel van dit onderzoek was te achterhalen welke knelpunten leerlingen ervaren in de aansluiting van vmbo-tl naar mbo en welke oplossingen zij hiervoor zien.

auteur SLO: Maaike Rodenboog, Yvonne Janssen, Viola van Lanschot Hubrecht
auteur extern: Meer, F. van der, Stulp, T., Kleunen, E. van
jaar van uitgave: 2011

Rodenboog, M., Meer, F. van der, Stulp, T., Jansma, N., Kleunen, E. van, & Lanschot Hubrecht, V. van (2011). Zorg voor aansluiting: kwalitatief onderzoek naar de aansluiting tussen vmbo-tl en de opleiding mbo-verpleegkunde. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Type publicatie

Vrije trefwoorden