Scenario's voor de aansluiting tussen vmbo-tl en havo


Versterking schakelfunctie gl/tl naar vervolgonderwijs
24 april 2019

De theoretische leerweg van het vmbo is de enige leerweg waarin de leerlingen (meestal) alleen algemeen vormende vakken volgen. De aansluiting van de leerweg met vervolgonderwijs is meestal niet optimaal. SLO heeft onderzoek gedaan naar de schakelfunctie van vmbo/tl. Een deelproject daarvan richtte zich specifiek op de aansluiting met havo. Gekeken is daarbij hoe vmbo-scholen ervoor kunnen zorgen dat leerlingen die de ambitie en de capaciteiten hebben om door te stromen naar havo, zo goed mogelijk bediend worden. Dat heeft geleid tot een drietal scenario's, die aangeduid kunnen worden met de benamingen: aparte klassen, extra vakken en individueel programma. Deze publicatie beschrijft de drie scenario's en geeft een handreiking voor vmbo-scholen die de aansluiting tussen vmbo-tl en havo willen optimaliseren op een manier die past bij hun specifieke omstandigheden en onderwijskundige visie.


auteur SLO: Nynke Jansma, Victor Schmidt
auteur extern: Kleunen, E. van
jaar van uitgave: 2011

Jansma, N., Kleunen, E. van, & Schmidt, V. (2011). Scenario's voor de aansluiting tussen vmbo-tl en havo: Versterking schakelfunctie gl/tl naar vervolgonderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Leerplankundig thema

Vrije trefwoorden