SWOT-analyse


23 juli 2019

Via deze werkwijze bepaal je de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het huidige onderwijs. Hiermee leg je de basis voor eventuele vervolgstappen in het ontwikkelen of verbeteren van een les(senreeks). SWOT staat voor de Engelse woorden strenghts, weaknesses, opportunities en threats.


toon meer

Type instrument

Inhoud instrument