Mondelinge taalvaardigheid: van ondergeschoven kindje naar motiverend onderdeel van het curriculum


11 augustus 2021

De doelen mondelinge taalvaardigheid – luisteren, spreken en gesprekken voeren – komen er in de onderwijspraktijk veelal bekaaid van af. Zo blijkt uit de peiling van de Inspectie van het Onderwijs in het basisonderwijs dat expliciete leerdoelen mondelinge taalvaardigheid relatief onbekend en niet leidend zijn. Een doordacht curriculum mondelinge taalvaardigheid biedt kansen om leerlingen te motiveren voor het schoolvak Nederlands.

Artikel uit Levende Talen Magazine 2021, nummer 1