Toekomstbestendig taalonderwijs


14 juni 2023

Teams van leraren, vak- en curriculumexperts, zijn bezig met het actualiseren van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Doel: leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. Hoe pakken drie leden van het team kerndoelen Nederlands dit aan?


bron: Didactief Special, 2022.

toon meer