Toekomstbestendig taalonderwijs


21 december 2022

Teams van leraren, vak- en curriculumexperts, zijn bezig met het actualiseren van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Doel: leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. Hoe pakken drie leden van het team kerndoelen Nederlands dit aan?

Een artikel uit Didactief Special 'De basis op orde', 2022.


bron: Didactief Special, 2022.

toon meer