Referentiekader onder de loep


8 september 2022

In hoeverre is het Referentiekader Taal en Rekenen een bruikbaar instrument voor de onderwijspraktijk? In opdracht van het ministerie van OCW evalueerden curriculumexperts van SLO samen met onderzoekers van ResearchNed en Expertisecentrum Nederlands het Referentiekader. Zij maakten voor het eerst de balans op en constateerden verschillende aanbevelingen en verbeterpunten.


bron: Didactief, juni 2022