Yes, we 'can do'!


2 mei 2022

Leraren die gebruikmaken van het Europees Referentiekader Talen (ERK) kunnen beter doordachte keuzes maken voor de Engelse les. “Je ziet namelijk preciezer wat je leerlingen nodig hebben bij het leren van een vreemde taal en je kunt ze gerichter verder helpen”, zegt Machteld Moonen (SLO). 
Drie vragen aan deze curriculumontwikkelaar voor de moderne vreemde talen in het primair onderwijs.

Artikel uit SLO Context po april 2022


bron: SLO
auteur extern: Carolien Nout

toon meer

Sector

Vak

Vakspecifiek thema