Nederland is wel én niet uniek als het om curriculumontwikkeling gaat


13 mei 2022

Onderwijsprofessionals in heel Europa werken aan curriculumontwikkeling en willen goede keuzes maken die passen bij hun onderwijs. In het Europese netwerk CIDREE kunnen zij kennis en ervaring uitwisselen. We kunnen veel van elkaar leren ook al pakt ieder land het anders aan, menen SLO’ers Jindra Divis (directeur) en Marc van Zanten (curriculumontwikkelaar rekenen-wiskunde) die er namens Nederland deel van uitmaken.

Artikel uit SLO Context april 2022


bron: SLO
auteur extern: Carolien Nout