Wetenschappelijke expertise en vragen van leraren bij elkaar brengen


21 april 2022

SLO heeft samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) het initiatief genomen tot de leerstoel Curriculum Studies. De nieuwe leerstoel verankert de aandacht voor het curriculum binnen de onderwijswetenschappen en sluit naadloos aan bij het toenemende maatschappelijk belang van het curriculum.

Artikel uit SLO Context april 2022


toon meer

Sector

Leerplankundig thema