Welke beroepsgerichte doelen zijn er in het vso-curriculum?

13 augustus 2020

Dat varieert per uitstroomprofiel. Het voortgezet speciaal onderwijs is ingedeeld in drie uitstroomprofielen:

  • Vervolgonderwijs
  • Arbeidsmarkt
  • Dagbesteding

Het uitstroomprofiel dagbesteding heeft geen beroepsgericht deel in het curriculum.

Uitstroomprofiel vervolgonderwijs

In dit profiel halen leerlingen een diploma. Dit diploma geeft ze toegang tot een vervolgopleiding, bijvoorbeeld het mbo. Voor het beroepsgerichte programma werken vso-scholen nauw samen met een reguliere vmbo-school. Zij gebruiken dan het programma van toetsing en afsluiting van de samenwerkende vmbo-school. De beroepsgerichte doelen vind je hier.

Wil je terugkijken naar wat leerlingen eerder hebben gedaan, of juist vooruitkijken om leerlingen extra uitdaging te bieden? Kijk dan in Leerplan in Beeld. Je vindt hier voor alle vakken de doelen in doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo.


Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht en dagbesteding

Voor leerlingen die uitstromen naar de arbeidsmarkt of dagbesteding gelden drie type doelen:

  1. Leergebiedspecifieke doelen (Nederlands, mens & maatschappij, …)
  2. Leergebiedoverstijgende doelen (leren taken uitvoeren, leren leren, ..)
  3. Doelen die voorbereiden op arbeid (afrekenen horeca, goederen controleren, …) of dagbesteding

Deze leerlingen krijgen een getuigschrift of certificaat voor hun ontwikkelde vaardigheden, maar (nog) geen officieel diploma.

De nadruk in beide uitstroomprofielen ligt op het ontwikkelen van algemene beroepsvaardigheden. Het programma voor deze groep leerlingen is vergelijkbaar met dat van het praktijkonderwijs. Zij volgen praktijkvakken en stagevakken, waar mogelijk aangevuld met branchegerichte cursussen.

Wil je terugkijken naar wat leerlingen eerder hebben gedaan, of juist vooruitkijken om leerlingen extra uitdaging te bieden? Kijk dan in Leerplan in Beeld. Je vindt hier voor alle vakken de doelen in doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo.

Nog niet zo bekend met het vso? Kijk dan eens op onze sectorpagina.

Wil je meer weten over wat moet en mag in het vso? Download dan deze publicatie.


Stephanie Kastelein

45

Benieuwd naar de vernieuwing van de landelijke onderwijsdoelen?

Volg hier de ontwikkelingen rond Curriculum.nu: