over digitale geletterdheid

23 februari 2024

Actualisatie van het curriculum

Actualisatie van de kerndoelen

SLO heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete en actuele kerndoelen te ontwikkelen. De wijze waarop dit gebeurt is vastgelegd in werkopdrachten aan SLO.

In het najaar van 2022 is het traject gestart voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Een team bestaande uit leraren po, leraren vo, vakexperts en curriculumexperts en aangestuurd door een procesregisseur is aan de slag voor digitale geletterdheid. Begin 2024 leveren zij een set conceptkerndoelen op.

Zie voor alle informatie over dit traject: