Onderwijsdoelen

25 juli 2023

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op:

  • zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
  • de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
  • de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van
    cultureel erfgoed.

Bekijk de kerndoelen:

De kerndoelen beschrijven wat je je leerlingen moet laten leren om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.

Voor het speciaal onderwijs (4-12 jarigen) zijn de kerndoelen voor oriëntatie op jezelf en de wereld gelijk aan die van het primair onderwijs aangevuld met een kerndoel speciaal voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking cluster 2.

Voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen is er een aparte set kerndoelen voor oriëntatie op mens en wereld.

Kijk voor meer informatie:

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.


contactpersonen

Annette van der Laan 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?