Onderwijsdoelen

2 augustus 2021

In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op:

  • zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.
  • de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen.
  • de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van
    cultureel erfgoed.

Bekijk de kerndoelen:

De kerndoelen beschrijven wat je je leerlingen moet laten leren om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Het zijn streefdoelen met veel ruimte voor eigen invulling.

Voor het speciaal onderwijs (4-12 jarigen) zijn de kerndoelen voor oriëntatie op jezelf en de wereld gelijk aan die van het primair onderwijs aangevuld met een kerndoel speciaal voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking cluster 2.

Voor zeer moeilijk lerende en meervoudig beperkte leerlingen is er een aparte set kerndoelen voor oriëntatie op mens en wereld.

Kijk voor meer informatie: