Hoe kunnen we so-leerlingen in een praktijkklas een zo goed mogelijk passend aanbod geven?

7 december 2020

Deze vraag kwam van een school voor het speciaal onderwijs met leerlingen van 4-12 jaar die uitstromen naar praktijkonderwijs of naar het voortgezet speciaal onderwijs. Deze school wil volgend schooljaar met een praktijkklas gaan werken.

We hebben twee tips om hen op weg te helpen:

  1. Keuzes maken in doelen en leerstofaanbod. Onder andere de leerroutes van Passende Perspectieven kunnen hierbij helpen
  2. De theorie met de praktijk verbinden

Keuzes maken in doelen en leerstofaanbod

Je merkt dat scholen, en ook deze school, worstelen met het maken van beslissingen over inhoudelijke keuzes. In de leerroutes van Passende Perspectieven zijn deze inhoudelijke keuzes op het gebied van taal en rekenen al voor je gemaakt. Passende perspectieven legt de focus op wat leerlingen wel kunnen. De doelen sluiten meer aan op de behoeftes van de leerlingen en dus is er meer maatwerk mogelijk. De leerroutes zijn gemaakt op verschillende niveaus. Voor sommige leerlingen is het einddoel praktijkonderwijs. En voor andere leerlingen is het einddoel vmbo bb/bk of vmbo tl en hoger. Je kunt op deze manier keuzes maken die passen bij het perspectief van jouw leerlingen.

Het zoeken van een passend onderwijsaanbod betekent ook dat je keuzes maakt in je leerstofaanbod, en dat je bijvoorbeeld beslist om voor een groep leerlingen niet alle inhouden van een (reken)methode te behandelen. Daarbij is het altijd van belang dat je beargumenteerd kan aangeven waarom je voor deze groep leerlingen aan andere doelen gaat werken. Vaak ligt daaronder ten grondslag dat de leerling in zijn ontwikkeling niet voldoende vooruitgang boekt en veel faalervaringen meemaakt. Of omdat hij meer tijd en ruimte nodig heeft, of omdat hij andere werkvormen nodig heeft en leert via doen.

De theorie met de praktijk verbinden

De leerlingen van een praktijkklas leren door te doen. Wat ze leren beklijft beter als de leerstof binnen een levensechte, praktijkgerichte context aangeboden wordt. Bij het geven van praktijklessen moet er een goede balans zijn tussen theorie (kennis) en praktijk (doen).

Eén manier om theorie met praktijk te verbinden is het integreren van taal en rekenen in je praktijklessen. Voor deze school was het een eyeopener dat je taal- en rekenlessen kunt koppelen aan bijvoorbeeld een kookles. Kooklessen staan namelijk vaak in het teken van het leren koken en het kunnen bereiden van een eenvoudige maaltijd. Benodigde taal- en rekenvaardigheden worden daarin vaak niet bewust meegenomen. Dat is een gemiste kans: tijdens het koken kan je juist aandacht besteden aan hoe je een recept moet lezen (taal) en hoe je ingrediënten moet afwegen (rekenen).toon meer

Sector