Hoe bereiken we dat een leerling binnen leerroute drie van Passende Perspectieven op een geschikte manier aan alle domeinen van rekenen kan werken?

10 mei 2021

Passende Perspectieven streeft naar een balans in het rekenaanbod, waarbij de leerling ook toekomt aan de onderdelen uit de bovenbouw door ruimte te creëren in het aanbod van de (onder- en) middenbouw. Voor de leerling zijn alleen de zinvolle doelen geselecteerd. Op deze manier wordt hij binnen leerroute drie zo goed mogelijk voorbereid op het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs uitstroom arbeidsmarkt.

Voorbeeld: Voor rekenen in de onderbouw zijn keuzes gemaakt binnen het domein Getallen. Deze keuzes betreffen met name de eisen die gesteld worden aan het niveau van abstractie en het aantal strategieën die een leerling ter beschikking heeft. De ruimte die zo vrijkomt kan worden besteed aan onderdelen van de leerstofdomeinen uit de bovenbouw, zoals Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden. Dit zijn onderdelen die voor maatschappelijk functioneren en beroepsvoorbereiding van groot belang zijn.

Het ligt dan wel in de lijn van de verwachting, dat leerlingen alsnog kunnen doorgroeien binnen het domein getallen, terwijl ze activiteiten uit de andere domeinen krijgen aangeboden.

Het belangrijkste is dus niet of de leerling het E5-niveau behaalt, maar dat de leerling op een geschikte manier aan alle domeinen kan werken en hierdoor zo goed mogelijk voorbereid wordt op het vervolgonderwijs en maatschappelijk functioneren. Zelfs 1F kan dan toch op enkele onderdelen behaald worden. Figuur 8b laat zien dat er met de leerroutes van Passende Perspectieven geen stop zit op Eind groep 5 niveau, maar er wordt gekeken naar wat ook op hoger niveau aan aanbodsdoelen mogelijk is. Niet alles wordt op formeel niveau aangeboden, maar meer op een basaler niveau. Op deze manier kan er toch aan alle rekendomeinen gewerkt worden en wordt er niet uitgegaan van een selectie aan domeinen (figuur 8a). Het doel is uiteindelijk een brede basis leggen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs waar de leerling naartoe gaat.

figuur 8

Voor meer informatie, kijk dan nog even bij  passende perspectieven taal & rekenen.toon meer