Schoolvoorbeelden

11 oktober 2023

Burgerschapsonderwijs is meestal niet iets wat scholen van de grond af moeten opbouwen. Er zijn allerlei aanknopingspunten denkbaar.

De identiteit van de school bijvoorbeeld of de pedagogisch-didactische signatuur. Soms kan ook aansluiting worden gevonden bij de bovenschoolse profilering, ofwel de visie op burgerschap van het bestuurlijk netwerk waar de school deel van uitmaakt. Korte video’s van een aantal inspirerende voorbeelden van basisscholen zijn hier te bekijken.

Jenaplanschool Cleophas

In dit filmpje is te zien hoe Jenaplanschool Cleophas invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Burgerschapsvorming komt tot uiting in de wijze waarop de school invulling geeft aan regels ten aanzien van veiligheid, ouderbetrokkenheid en onderlinge omgang. Kinderen hebben medezeggenschap via de kinderraad.

Prinseschool

In het onderstaande filmpje is te zien hoe de Prinseschool invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. De school wordt gezien als een soort community waar kinderen elke dag kunnen oefenen met de facetten van burgerschap. Het uitgangspunt wordt gevormd door acht persoonlijke leerdoelen.

De Regenboog

In dit filmpje is te zien hoe basisschool De Regenboog in Malden invulling geeft aan burgerschapsonderwijs. Het houden van vergaderingen met en door kinderen vormt een belangrijk onderdeel hiervan.

De Swoistee

Deze video illustreert hoe Jenaplanschool De Swoistee in Groningen het instrument "De fiets van Jansen" inzet om leerlingen te laten participeren in de verschillende fasen van projectonderwijs. Het instrument is ontwikkeld door het JAS.​​

De Griffioen

Basisschool De Griffioen heeft gebruik gemaakt van het instrument Burgerschap Meten. Daaruit bleek onder andere dat leerlingen zich meer gehoord en gezien wilden voelen. Op basis daarvan is een leerlingenraad opgericht.