Op welke wijze kunnen leerlingen doorstromen?

18 augustus 2021

Vanuit praktijkonderwijs en vso kunnen leerlingen doorstromen in het reguliere onderwijs. Iets meer dan de helft van de leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten, stroomt door naar vervolgonderwijs. Bij vso is dit iets minder dan de helft.

Doorstroom na het praktijkonderwijs

Het doel van het praktijkonderwijs is leerlingen toe te leiden naar werk of een vervolgopleiding. In het praktijkonderwijs krijgt iedere leerling een maatwerktraject. Ongeveer de helft van de leerlingen stroomt door naar een vervolgopleiding. Veruit de meeste leerlingen die vanuit het praktijkonderwijs een vervolgopleiding doen gaan naar het mbo. Zij komen op mbo-niveau 1 en 2 terecht. De andere helft stroomt regelrecht door naar de arbeidsmarkt. Soms hebben ze vanuit hun stage een werkplek gekregen. Een heel klein percentage van de leerlingen gaat naar een dagbestedingsplek. In het praktijkonderwijs wordt tussentijds heel goed gekeken of het gekozen uitstroomprofiel nog past bij de leerling. Het individueel ontwikkelingsplan van de leerling sluit hierop aan.

Doorstroom na het vso

Van de 4395 leerlingen die in schooljaar 2012/2013 vso volgden en een jaar later ander bekostigd onderwijs (doorstromers) is het grootste deel mbo-niveau 1 of mbo-niveau 2 gaan volgen. Er is echter ook doorstroom naar andere onderwijssoorten binnen het vo, naar bijvoorbeeld vmbo en havo, en naar hogere niveaus van het mbo. De laatste doorstroomgegevens vind je op de website Onderwijs in Cijfers.

Doorstroom binnen het vso

Heb jij op jouw vso-school leerlingen in het arbeidsmarktgerichte profiel waarvoor je de mogelijkheid voor opstroom naar uitstroomprofiel vervolgonderwijs wilt openhouden? Of heeft jouw vso-school als gevolg van een te klein aantal leerlingen de wens om groepen samen te voegen en een meer gedifferentieerd aanbod te bieden? De publicatie Verbinding in het vso kan je hierbij ondersteunen.