Natuur, leven en technologie (NLT)

10 mei 2021

thema's

samenhang en afstemming

Meer samenhang in het onderwijsaanbod kan de onderwijskwaliteit vergroten. Want samenhang maakt leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker.

trends in vaardigheden

Op het gebied van vaardigheden zijn enkele trends aan te wijzen, zoals de groeiende aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden en aandacht voor modelleren in het natuurwetenschappelijke onderwijs.

concept-contextbenadering

Informatie over de toenemende rol van contexten in het natuur en techniekonderwijs.