Onderwijsdoelen natuur, leven en technologie (NLT)

25 juli 2023

Wat moeten leerlingen in de bovenbouw voor natuur leven en technologie wel en niet leren? Hoeveel ruimte is er voor eigen invulling en waar liggen de grenzen? Kun je bijvoorbeeld wiskundige onderdelen schrappen, of mag dat niet? Het antwoord op een vraag als deze vind je in het examenprogramma. Daarin lees je alles over de wettelijke eisen en kaders. Voor het invullen van die eisen en kaders zijn er verschillende bronnen die je kunt gebruiken. We zetten hier de belangrijkste op een rij.

Examenprogramma

In het examenprogramma staat wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw moeten kennen en kunnen, daar moet je dus ten alle tijden aan voldoen. In het examenprogramma vind je bijvoorbeeld dat onder vaardigheden rekenkundige en wiskundige vaardigheden (A12) expliciet beschreven zijn en dat in domein B bij interdisciplinariteit wiskunde als een van de vakken wordt genoemd. Hier vind je het examenprogramma voor havo en vwo.

Lespraktijk

Het examenprogramma is zó open geformuleerd dat je er nog veel kanten mee op kunt. Dat blijkt ook uit de vele modules die worden aangeboden. NLT is modulair opgebouwd. Iedere module sluit op zijn eigen manier aan op het examenprogramma en is ontwikkeld volgens een vastgestelde procedure. Daarmee is de kwaliteit van de modules en de aansluiting op het examenprogramma geborgd. Wil je zeker zijn dat je alle domeinen aan bod laat komen in  je lesprogramma, dan is er de module-database van de Vereniging NLT. Die maakt via een 'stoplichtsysteem' duidelijk of je de goede keuze hebt gemaakt.

Handreiking Schoolexamens SLO

Een andere manier om je te helpen de grote vrijheid die het examenprogramma geeft in te vullen, is de handreiking die SLO heeft samengesteld met daarin voorbeelden van keuzes die je zou kunnen maken in onderwerpen, diepgang, inrichting van het PTA, toetsvormen, etc.

In de handreiking lees je bijvoorbeeld dat de in het examenprogramma genoemde contextdomeinen aansluiten bij actuele ontwikkelingen op het gebied van bèta en techniek, waarbij de rekenkundige en wiskundige vaardigheden binnen NLT van groot belang zijn. Leerlingen onderschatten vaak het belang van basale rekenkundige en wiskundige vaardigheden zoals het beoordelen en schatten van uitkomsten.

Alle doelen en leerlijnen in één tool met Leerplan in beeld

Maak je als school bewust keuzes in het curriculum, passend bij jouw leerlingen en visie? Dan wil je goed weten wat de (wettelijke) doelen zijn en hoe de doorlopende leerlijnen in elkaar zitten. Hoe zorg je dat jouw onderwijsprogramma goed aansluit bij wat leerlingen eerder hebben gehad? Hoe maak je een goede mix van verplichte stof en keuzeonderdelen? Zoek je naar meer samenhang tussen de vakken?
Leerplan in beeld helpt je op weg. Het is een digitale tool met doorlopende leerlijnen van primair onderwijs tot bovenbouw vo, maar ook alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak.

Vereniging NLT

Zoals hierboven al gezegd kent NLT geen methodes maar werkt met modules. De Vereniging NLT zorgt o.a. voor de ontwikkeling en controle op NLT-modules, maar zorgt ook voor het onderhouden van de module-database en voor de mogelijkheden tot scholing.


contactpersoon

Erik Woldhuis 270

SLO actualiseert de kerndoelen en examenprogramma’s

Inmiddels zijn de eerste opbrengsten gepubliceerd. Benieuwd naar de ontwikkelingen?