Eindrapport Stuurgroep Verankering NLT


10 april 2019
De Stuurgroep Verankering NLT heeft in de jaren 2011-2016 gewerkt aan de verankering van het vak NLT in de Nederlandse onderwijsstructuur. Als hoofddoelstelling formuleerde de stuurgroep in haar beleidsvisie: NLT is in 2015 een zelfstandig, dynamisch en kwalitatief hoogwaardig vak voor de bovenbouw havo en vwo. In deze eindrapportage beschrijft de stuurgroep hoe ze aan het bereiken van deze doelstelling heeft gewerkt. Ook beschrijft ze de situatie van NLT in 2016, bij het beëindigen van haar werkzaamheden.

auteur SLO: Ange Taminiau
auteur extern: Michels, B.
jaar van uitgave: 2017

Michels, B., & Taminiau, A. (2017). Eindrapport Stuurgroep Verankering NLT. Enschede: SLO.


toon meer