Frederik Oorschot


Frederik Oorschot is curriculumontwikkelaar voor het voortgezet onderwijs. Hij is expert op het vakgebied aardrijkskunde en de mens- en maatschappijvakken. Als projectleider digitalisering van het curriculum is hij verantwoordelijk voor de ontsluiting van de wettelijke doelen en de voorbeeldmatige doelen die SLO maakt in samenwerking met het onderwijsveld. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van de Aardrijkskunde Olympiade. Voor het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap is Frederik vertegenwoordiger bij de Atlantische Onderwijs Commissie.