Eindadvies referentiekaders Ruimte en Tijd


27 september 2023

Eindadvies over een referentiekader voor Ruimte en Tijd voor de kerndoelen voor primair onderwijs (po) en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (vo), in opdracht van het Ministerie van OCW.


auteur extern: Werkgroep Referentiekaders Ruimte en Tijd
jaar van uitgave: 2022

Werkgroep Referentiekaders Ruimte en Tijd (2022). Eindadvies referentiekaders Ruimte en Tijd. Amersfoort, SLO.

Zie ook: Wereldkennis, een uitwerking van het referentiekader Ruimte

Zie ook: Ontwikkelingen in de tijd


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie