Ontwikkelingen in de tijd


Toelichting en advies nadere uitwerking historisch referentiekader
29 november 2022

Deze publicatie presenteert het Referentiekader Tijd als advies voor vernieuwde kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, met uitgebreide toelichting en voorbeelden voor po en onderbouw vo.


auteur extern: Werkgroep Referentiekader Tijd
jaar van uitgave: 2022

Werkgroep


toon meer

Leerplankundig thema

Vakspecifiek thema

Type publicatie