Bart Penning de Vries


Bart Penning de Vries werkt bij de afdeling Advies & Onderzoek. Hij houdt zich samen met vakspecialisten bezig met het opzetten en ontwikkelen van evaluatiemiddelen voor (vernieuwde) leerplannen en het uitvoeren en rapporteren van deze onderzoeken. Zijn achtergrond is taalwetenschappelijk onderzoek (promotieonderzoek naar het leren van taal met behulp van spraaktechnologie; postdoc onderzoek naar grammaticale frequenties in educatief lesmateriaal) en toetsontwikkeling voor het po. Hij verdiept zich in thema's rondom dataverwerking en onderzoek naar leerplanevaluatie.