SLO publiceert adviezen over basisvaardigheden rekenen-wiskunde

11 maart 2024

Om scholen te ondersteunen bij het versterken van de basisvaardigheden rekenen-wiskunde publiceert SLO een factsheet, stappenplan en adviezen.

Hiermee kunnen scholen kijken waar zij staan en hoe zij binnen hun school aan de slag kunnen met het versterken van de basisvaardigheden. ‘Leerlingen moeten rekenvaardig zijn om succesvol hun schoolperiode te doorlopen en om goed te kunnen deelnemen aan de samenleving’, aldus Sanne Tromp, directeur kennis en innovatie SLO.

Ontwikkeling basisvaardigheden rekenen-wiskunde

SLO heeft op basis van nationaal en internationaal onderzoek de ontwikkeling van basisvaardigheden rekenen-wiskunde in kaart gebracht. Veruit de meeste leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs halen het basisniveau. In het speciaal basisonderwijs ligt het niveau van rekenen-wiskunde op een stabiel maar laag niveau. De ambitie dat 65 procent van de leerlingen het (hogere) streefniveau bereikt, wordt in het primair onderwijs niet gehaald.

infographic_Facsheet_RekenenWiskunde

Download de factsheet rekenen-wiskunde (pdf, 402 kB)

Stappenplan en adviezen versterken basisvaardigheden

Met het stappenplan van SLO kunnen scholen kijken hoe de ontwikkeling van de basisvaardigheden rekenen-wiskunde bij hun eigen leerlingen is en een plan van aanpak maken.

SLO stelde daarvoor een aantal adviezen op. Zo is een passend reken-wiskundeaanbod belangrijk, ook voor zwakke en sterke rekenaars. Verbind daarnaast rekenen-wiskunde expliciet met andere vakken. En combineer aandacht voor zowel kennis, vaardigheden als inzichten.

infographic_StappenplanRekenenWiskunde

Download het stappenplan versterken basisvaardigheden rekenen-wiskunde (pdf, 303 kB)

Download de adviezen versterken basisvaardigheden  rekenen-wiskunde (pdf, 456 kB)

Platform basisvaardigheden

SLO werkt aan een online platform met praktische handreikingen en voorbeelden voor het versterken van de basisvaardigheden. Met dit platform wil SLO de kennis en kunde van onderwijsprofessionals vergroten, zodat zij op een onderbouwde manier keuzes kunnen maken uit het rijke onderwijsaanbod. Kijk op www.slo.nl/basisvaardigheden.

Rol SLO

Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling helpt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden. Dat doen zij door de ontwikkeling van basisvaardigheden in kaart te brengen en door kennis en praktische handreikingen te ontsluiten, die leraren en scholen gericht in kunnen zetten bij het versterken van de basisvaardigheden. Goede basisvaardigheden helpen leerlingen bij het volgen van andere vakken en het functioneren in onze maatschappij. Kijk op onze themapagina Basisvaardigheden om meer te lezen over wat SLO scholen biedt.