Marc van Zanten


Marc van Zanten is curriculumontwikkelaar rekenen-wiskunde voor het primair onderwijs. Aandachtspunten in zijn werk zijn: leerkansen voor alle leerlingen, waardes en doelen van reken-wiskundeonderwijs, doorlopende leerlijnen, en de coherentie van het curriculum. Daarnaast besteedt hij aandacht aan rekenwiskundig probleemoplossen, kwantitatieve informatievaardigheden en wiskundig redeneren.

Marc was basisschoolleerkracht, pabodocent en voorzitter van de jaarlijkse Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs. Hij is auteur van leerboeken voor de pabo  en werkt aan zijn promotieonderzoek over 'opportunity to learn' van rekenen-wiskunde in het Nederlandse po-curriculum. Je kunt Marc alles vragen over: rekenen-wiskunde, gecijferdheid, kennisbasis rekenen-wiskunde pabo, reken-wiskundemethodes, opportunity to learn, vrijheid van onderwijs.