Afsluiting

25 maart 2024

Afsluiting van de praktijkgerichte programma's

Het praktijkgerichte programma wordt afgesloten met een schoolexamen. Scholen hebben ruimte om op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan de afsluiting van het examenprogramma passend bij de visie van de school. In het totale onderwijsprogramma moeten alle eindtermen aan bod komen en worden afgesloten.

Als school die een praktijkgericht programma aanbiedt, werk je elk jaar weer aan het samen vormgeven en zichtbaar maken van het schoolexamen in je PTA. Voor het opstellen van een PTA gelden wettelijke regels en uitgangspunten. Deze vind je onder 'downloads’. Ook vind je hier een gespreksleidraad om je PTA kritisch te bekijken en beoordelen.

toon meer