Onderwijsprogramma

5 juni 2024

Een school die één of meerdere praktijkgerichte programma’s aanbiedt, staat voor de uitdagende taak het examenprogramma te vertalen naar een onderwijsprogramma, waarbij opdrachten van externe opdrachtgevers een centrale rol spelen.

Een onderwijsprogramma ontwikkelen

Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma, met medewerking van diverse partners binnen en buiten de school, vraagt veel van docenten. Om dit vanuit een gedeelde visie plaats te laten vinden, kan gebruik worden gemaakt van het curriculair spinnenweb (docx, 229 kB).

Met behulp van dit curriculair spinnenweb kan de school zelfstandig, met het team van het praktijkgerichte programma, nadenken over de invulling van het onderwijsprogramma. Tegelijkertijd vloeien hier vervolgacties uit die met het team opgepakt kunnen worden om het programma te realiseren.

Het ontwikkelen van een praktijkgerichte opdrachtafbeelding (2)

Scholen hebben de ruimte om een vertaling te maken van het examenprogramma naar een onderwijsprogramma met praktijkgerichte opdrachten dat past bij de visie van de school en regio. Bij deze praktijkgerichte opdrachten worden in alle gevallen externe opdrachtgevers (bedrijven, instellingen, overheden en/of vervolgonderwijs) betrokken. Bij het vormgeven van een opdracht kan gebruikt gemaakt worden van een format (docx, 104 kB) waarin ook de borging van de opdracht wordt meegenomen met behulp van een docentenhandleiding.

Reflecteren op je eigen praktijkgerichte opdracht

SLO heeft samen met de pilotscholen een gespreksleidraad (pdf, 93 kB) ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van het praktijkgerichte programma en de inhoud van het examenprogramma. Zo kun je kritisch naar je eigen ontwikkelde realistische en praktische opdrachten van externe opdrachtgever kijken. Om deze beter aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van het praktijkgerichte programma en de eindtermen van het examenprogramma.

Om te zien welke eindtermen van het examenprogramma in een opdracht verwerkt zijn, heeft SLO ook een checklist (docx, 106 kB) en een opdrachtenmatrix (docx, 91 kB) ontwikkeld. De checklist is voor een check op eindtermen per opdracht. De matrix geeft overzicht over alle opdrachten en eindtermen die verwerkt zijn.