Onderwijsprogramma

25 maart 2024

Een school die één of meerdere praktijkgerichte programma’s aanbiedt, staat voor de uitdagende taak het examenprogramma te vertalen naar een onderwijsprogramma, waarbij opdrachten van externe opdrachtgevers een centrale rol spelen.

Het curriculair spinnenweb

Het ontwikkelen van een onderwijsprogramma, met medewerking van diverse partners binnen en buiten de school, vraagt veel van docenten. Om het ontwerpen van een onderwijsprogramma vanuit een gedeelde visie plaats te laten vinden, kan gebruik worden gemaakt van het curriculair spinnenweb (pdf, 167 kB).

Met behulp van dit curriculair spinnenweb kan de school zelfstandig, met het team van het praktijkgerichte programma, nadenken over de invulling van het onderwijsprogramma. Tegelijkertijd vloeien hier vervolgacties uit die met het team opgepakt kunnen worden om het programma te realiseren.

Reflecteren op je eigen praktijkgerichte opdracht

SLO heeft samen met de pilotscholen een gespreksleidraad (pdf, 93 kB) ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van het praktijkgerichte programma en de inhoud van het examenprogramma. Zo kun je kritisch naar je eigen ontwikkelde realistische en praktische opdrachten van externe opdrachtgever kijken. Om deze beter aan te laten sluiten bij de uitgangspunten van het praktijkgerichte programma en de eindtermen van het examenprogramma.