Marloes Warnar


Marloes is als curriculumontwikkelaar en onderwijskundige werkzaam bij de afdeling voortgezet onderwijs. Zij neemt vaak deel aan vakoverstijgende projecten en verdiept zich in doorlopende leerlijnen, maatwerk en talentontwikkeling. Verder is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe leerweg met een praktische component. Daarbij draait het om innovatief en toekomstbestendig beroepsonderwijs.