PO: Mondeling standpuntbepaling

13 december 2019

Praktische opdracht: stelling bepalen!

Je gaat een mening geven over één bepaald onderdeel dat in de hoofdstukken voorbij is gekomen of dat speelt in de recente actualiteit. Je gaat hiervoor een originele stelling bepalen die je gaat verdedigen in een schriftelijk betoog en een mondeling. Je gaat argumenten verzamelen om die stelling te kunnen verdedigen.

De komende twee weken krijg je de tijd om een onderwerp en stelling etc. te bedenken, zodat je daarna je betoog uit kunt werken. Het is heel belangrijk dat je hiervoor een onderwerp neemt dat je zelf leuk of interessant vindt en je hier ook écht een mening over hebt, zodat het ook voor jezelf een leuke opdracht wordt. Een aantal voorbeelden van stellingen:

"Leerlingen moeten meer kunnen meebeslissen over de gang van zaken op school!"

"Nederland moet stoppen met het toelaten van Islamitische immigranten!"

"Kranten zouden in handen moeten zijn van de overheid!"

"Mensen die voor de overheid werken mogen geen kruisjes, keppeltjes of hoofddoekjes dragen!"

"Geert Wilders is een bedreiging voor de Nederlandse democratie!"

Je gaat zelf opzoek naar een goed onderwerp waarover je PO kan gaan en bepaalt je standpunt en stelling. Je onderwerp, stelling etc. moet eerst door je docent worden goedgekeurd!

Schriftelijk betoog

Als de docent jouw stelling heeft goedgekeurd kun je dus aan de slag met je betoog. Dit betoog moet een goed lopend verhaal worden waarin jij de lezer (is o.a. je docent) probeert te overtuigen van jouw standpunt. Dit betoog heeft – zonder plaatjes en witregels – de lengte van minimaal 1 A4 en maximaal 2 A4 met het lettertype Times New Roman 12.

Opbouw betoog:

  • Inleiding in het onderwerp: waarom is dit onderwerp belangrijk, interessant of leuk voor jou? ( eventueel verwijzing naar de actualiteit, een citaat etc.)
  • Afsluiting van de inleiding door middel van een duidelijke en originele stelling.
  • Argumenten voor (minimaal 3): waarom heb jij gelijk? Gebaseerd op feiten!
  • Argument(en) tegen (minimaal 1): wat kan een ander als tegenargument geven? 
    Dit argument moet je dan natuurlijk wel weer meteen weerleggen!
  • Conclusie: een afsluitend stuk waarin je samenvat waarom jouw standpunt het juiste is en waarom de lezer écht niet anders kan dan het met jou eens zijn!
  • Bronnen: een overzicht van álle websites, krantenartikelen en/of boeken die je gebruikt hebt bij het bedenken van je stelling en argumenten! Bij websites moet je de gehele link geven (dus niet alleen 'www.nu.nl', maar het hele adres van de gebruikte pagina) en daarbij is Google geen bron, maar een zoekmiddel en mag je nooit alléén Wikipedia gebruiken! Bij boeken geef je de auteur en titel.

Mondeling

Als je je betoog hebt ingeleverd volgt een gesprek over je praktische opdracht. Hierin word je aan de tand gevoeld over je gekozen onderwerp, de stelling die je hebt ingenomen, de argumenten die je hebt gebruikt en de bronnen die je hebt geraadpleegd. Het is van belang dat je aan de docent kunt laten zien dat je weet waar je het over hebt en dat je goed hebt nagedacht over de door jou ingenomen stelling.

Beoordeling

Je eindcijfer voor dit examenonderdeel wordt bepaald door het schriftelijk betoog en het daaropvolgende mondeling. Voor wat betreft het betoog is het van belang dat je een originele stelling inneemt, een goed lopend verhaal schrijft in correct Nederlands en jezelf houdt aan de voorgeschreven opzet en deadline.

Voor wat betreft het mondeling is het van belang dat je hierin laat zien dat je goed op de hoogte bent van het onderwerp van je stelling, je een duidelijke mening hebt over dit onderwerp en dit kunt onderbouwen met voldoende feitelijke argumenten die gebaseerd zijn op bronnen die genoemd zijn in je bronnenoverzicht.