PO: Cultuur en beeldvorming

17 oktober 2023

Praktische opdracht: typisch Nederlands

In dit VARA-programma (uit 2014) wonen acht mensen – allen Nederlanders, maar met verschillende achtergronden – drie dagen met elkaar in een huis. Zij zijn allen afkomstig uit Den Haag. In Typisch Nederlands gaan deze acht personen kijken hoe het is om samen te leven, tegen welke problemen zij aanlopen en wat zij kunnen doen om beter met elkaar samen te leven. U vindt de afleveringen via http://www.npo.nl/uitzending-gemist. In deze opdracht moeten leerlingen één persoon uit de groep van acht mensen bestuderen. Wijs de personen zo toe aan leerlingen dat zij zich moeten verdiepen in mensen met een andere (sub)culturele achtergrond dan zij zelf. Deze praktische opdracht past bij de exameneenheden Cultuur en socialisatie (K/4) en Beeldvorming en stereotypering (K/7).

In deze PO wordt van leerlingen gevraagd een presentatie te geven over één persoon uit de groep van Typisch Nederlands. Dit werkt het best als u acht leerlingen die zich elk in één van de acht personen hebben verdiept, aan elkaar laat presenteren. Wellicht biedt een schoolexamen- of projectweek de mogelijkheid om de presentaties van PO met groepen van acht leerlingen te doen, dus zonder dat er een hele klas bij is.

Afleveringen

12 september, 19 september, 26 september, 3 oktober

 • Je kijkt naar de twee omcirkelde afleveringen.
 • Je volgt één persoon, namelijk:  _______________
 • In 5 minuten presenteer je jouw persoon aan de hand van de volgende vragen.

Opdracht

 1. Introduceer de persoon die je hebt bekeken door de naam te vertellen, de afkomst, leeftijd, of het gaat om een man of een vrouw en wat je typisch of kenmerkend voor deze persoon vindt.
 2. Wat is de rol van de persoon in het huis/de groep?
 3. Tegen welke problemen loopt deze persoon aan als het gaat om integratie en leven met de andere subculturen in het huis en/of de samenleving?
 4. Hoe goed is deze persoon zelf geïntegreerd in Nederland en waarom vind je dit? Is er sprake van assimilatie/integratie of segregatie van deze persoon ten opzichte van de Nederlandse samenleving?
 5. Is deze persoon zo gesocialiseerd dat zijn of haar normen en waarden bij de dominante cultuur in Nederland passen? Leg ook uit waarom.
 6. Welke oplossingen worden er door deze persoon voorgesteld om beter met elkaar samen te leven?
 7. Wat is een Typische Nederlander volgens jou?
 8. Welke vooroordelen had je over jouw persoon aan het begin van de uitzending?
 9. Is dit vooroordeel veranderd?
 10. Wat vind jij van de rol van deze persoon in de groep? Wat kan deze persoon volgens jou doen, zodat ze beter met elkaar kunnen samenleven?

Bij de beoordeling wordt gelet op de voorbereiding, de manier van presenteren; de manier waarop je de persoon weet neer te zetten qua cultuur, afkomst, gedrag en rol in de groep. Daarnaast wordt er gekeken of je alle beschikbare informatie uit het programma gebruikt hebt om de vragen D t/m J zo goed mogelijk te beantwoorden.

Beoordelingscriteria

Naam leerling:

Score
Persoon geobserveerd:

Beantwoording VRAGEN (10 vragen, per vraag 5 punten)

Eigen mening en reflectie

50

5

Presentatie

 • Alleen vragen beantwoorden
 • Presenteren en vertellen i.p.v. voorlezen
 • Eigen verhaal van gemaakt
 • Duur: ten minste 5 minuten, maximaal 7 minuten


 
10
+ 5
+ 5
+ 5

Beoordeling andere leerlingen

 • Tops
 • Tips
 • Eigen mening en reflectie

10

Puntentotaal  90 punten

Cijfer (= 1 + aantal punten/10) :

Opmerkingen docent: